Årlige indtægter skal ifølge vedtægterne fordeles til institutioner, der virker for kulturelle, sociale eller videnskabelige formål. Der kan således ikke gives til private personer.


Anfør ved ansøgning venligst email adresse. Manglende email adresse medfører, at der ikke vil blive svaret på ansøgningen.


Der er ingen frister eller ansøgningsskemaer.


Ansøgning kan sendes til ansoegning@fehrs-fond.dk  

eller til  Fehrs Fond, Fænøsund Park 3, 4, dør 1, 5500 Middelfart

Vedtægter for Fehrs Fond